Du har valgt ‘Reject’ til Cookies.
Selvom jeg ikke lagre dine oplysninger har jeg valgt at videresende dig til google.com
Du bliver automatisk sendt videre om 30 sekunder (hvis jeg kan finde ud af at lave det).

Hvis du alligevel ønsker at acceptere cookies kan du klikke her

 

/Lars Amtoft

Mine Færdigheder
Web designer 35%

shortcode

html

nedtælling til 15. marts 2020

// Set the date we're counting down to // var countDownDate = new Date("Mar 15, 2020 15:37:25").getTime(); // Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { // Get todays date and time var now = new Date().getTime(); // Find the distance between now an the count down date var distance = countDownDate - now; // Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); // Display the result in the element with id="demo" document.getElementById("demo").innerHTML = days + "d " + hours + "h " + minutes + "m " + seconds + "s "; // If the count down is finished, write some text if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("demo").innerHTML = "EXPIRED"; } }, 1000);
html code current time
p{font-family:Verdana;}

Klokken er lige nu:

var display=setInterval(function(){Time()},0); function Time() { var date=new Date(); var time=date.toLocaleTimeString(); document.getElementById("time").innerHTML=time; }
nedtælling

// find dags dato og tid var now = new Date().getTime(); // sæt tiden der nedtælles til // var countDownDate = new Date("Mar 15, 2020 15:37:25").getTime(); var countDownDate = new Date(now+60).getTime(); // Update the count down every 1 second var x = setInterval(function() { // Find the distance between now an the count down date var distance = countDownDate - now; // Time calculations for days, hours, minutes and seconds var days = Math.floor(distance / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60 * 24)) / (1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((distance % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((distance % (1000 * 60)) / 1000); // Display the result in the element with id="time" document.getElementById("time").innerHTML = seconds + "sekunder "; // når nedtællingen er slut // skriv tekst og skift website if (distance < 0) { clearInterval(x); document.getElementById("time").innerHTML = "tak for besøget"; } }, 1000); // luk am2ft.dk og start http://google.com <iframe src="http://google.com"
så er tiden gået
30