år

uddannelse, sted, mv

 

Birger Christensen A/S

kasseopgørelse, afdragsordninger, opkrævninger, kundekontakt (i butik, pr. brev og pr. telefon), support, afstemninger

Det Danske Spejderkorps

afregninger fra frivillige, ca. 500 lokalgrupper, forsikringer

kasseopgørelse, afdragsordninger, opkrævninger, kundekontakt (i butik, pr. brev og pr. telefon), support, afstemninger

Thisted Forsikring (forsikring)

erhverv / professionel ansvar / analyse)

Thisted Forsikring (IT)

(begæring, mail, sikkerhed, telefoni)